Ledamoter

Agnes Theresa Geijer


f. 26.10.1898   d. 17.7.1989

Fil. dr, textilhistoriker, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.11.1967 (nr 210)


Bibliografiska uppgifter

J. Ambatsis, The published writings of A. G. 1928–1978.
A bibliography (1978).

G. Arwidsson, A. G. In memoriam. En svensk textilforskare av internationell rang (Meddelanden från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 14 (1989);
I. Estham & E. Gustafsson, Till minnet av A. G. (Forntid och framtid 1989:13, s. 4–5);
D. King & I. Estham, [nekr.] i Bulletin du centre internat. d’étude des textiles anciens 67 (1989, s. 103–105);
M. Nockert, A. G. – sixty years of textile study (HALI 41, 1988, s. 9);
—, [nekr.] i Hemslöjden 1990:1, s. 41;
—, [nekr.] i Archaeological textiles newsletter 10 (1990), s. 3.

Nekr. av G. Arwidsson i DN 21/7 1989.

Festskrift:
Festskrift på 90-årsdagen: I. Estham, ed. and M. Nockert, Opera Textilia Variorum Temporum: To honour A. G. on her ninetieth birthday 26th October 1988. (The Museum of National Antiquities, Stockholm: Studies 8).