Ledamoter

Alf Ragnar Sten Henrikson


f. 9.7.1905   d. 9.5.1995

Fil. hedersdr, journalist, diktare, historisk och kulturhistorisk författare, professors namn.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.9.1967 (nr 209)


Bibliografiska uppgifter

B. Barlach, A. H. och tiden (Språkets vård och värden: en festskrift till Catharina Grünbaum, 2004, s. 239–245);
H. von Born, Brevet till doktor Henrikson: A. H. in Memoriam (Författaren 1995:4, s. 21);
B. Heddelin, [nekr.] i Kulturens värld 1995:3, s. 70;
K. Lindqvist, A. H.: den lärda nyfikenhetens mästare (Författare i Småland, red. I. Nettervik m. fl., 1998, s.194–203);
S. Lindqvist, A. H. i Jönköping (dens., Jönköpingsdikt genom tiderna, Jönköpings läns museum, 1992, s. 73–78);
N. Rådström, A. H. (Inträdestal … den 31 maj 1996, Gastronomisk kalender 1997, s. 7–12).

Artiklar i Möten med A. H. (Alf Henrikson-sällskapet, 1997).

Nekr. av C. Lundgren i DN och av M. Gellerfelt i SvD 10/5 1995.