Ledamoter

Anna Berit Wallenberg


f. 19.2.1902   d. 4.9.1995

Fil. lic., fil. hedersdr, arkeolog, konst- och arkitekturhistoriker. Grundade genom donation 1955 Berit Wallenbergs stiftelse, med ändamålet att ”främja forskning inom arkeologi samt konstvetenskap”.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.9.1966 (nr 208)


Bibliografiska uppgifter

L. Djerf, B. W. 1902–1995 (2003).

Nekr. av G. Janzon i DN o i SvD 18/9 1995.