Ledamoter

Karl Rencke


f. 23.10.1892   d. 23.10.1963

Läroverksadjunkt, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.2.1963 (nr 205)


Bibliografiska uppgifter

Lärarmatrikeln (1946).