Ledamoter

Andreas Emil Oldeberg


f. 15.8.1892   d. 31.12.1980

Fil. dr, förste antikvarie.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.3.1962 (nr 203)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
J. Ambatsis, M. Lundqvist och I. Serning, A. O:s tryckta skrifter 1927–1980 (Fornvännen 78,1983, s. 37–42).

SBL.