Ledamoter

Frej Klemming


f. 28.12.1893   d. 27.12.1978

Stadsarkitekt i Eskilstuna; donator till KB.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.5.1961 (nr 202)


Bibliografiska uppgifter

Svenska teknologföreningen 1861–1936. Biografier 2 (1937);
Svenskt konstnärslexikon.