Ledamoter

Kurt Oscar von Schmalensee


f. 5.9.1896   d. 13.7.1972

Stadsarkitekt i Norrköping, restaureringsarkitekt (bl. a. Växjö domkyrka).


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.3.1961 (nr 201)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i art. om Artur v. S.). SMoK. Lexikon för konst (1960).

Nekr. i DN 15/7 och i SvD 10/7 1972.