Ledamoter

Karl Elias Hermelin


f. 5.10.1895   d. 27.3.1984

Friherre, bergsingenjör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1959 (nr 199)


Bibliografiska uppgifter

Svenska teknologföreningen 1861–1936. Biografier 2 (1937).