Ledamoter

Olle Theodor Engkvist


f. 31.5.1889   d. 20.2.1969

Byggmästare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1958 (nr 198)


Bibliografiska uppgifter

SMoK. Sveriges byggmästare I (1950).

G. Berg, Minnesord i Saga och sed 1969, s. 6.

Nekr. av S. Backström & L. Reinius och av G. Berg i SvD 23/2 och E. von Zweigbergk i DN 23/2 1969.

Porträttmatr. 1, s. 140.