Ledamoter

Anders Victor Diös


f. 21.2.1891   d. 18.7.1986

Byggmästare, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1958 (nr 197)


Bibliografiska uppgifter

Sveriges byggmästare I (1950).

S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1987, s. 5–9;
J. Gabrielsson, A. D. – mannen och hans verk (1986);
U. Lange, A. D. in memoriam (Uppland 1987, s. 108–109).

Nekr. av G. Berg i SvD 19/7 1986. A. D. 75 år (1966).

Porträttmatr. 1, s. 140.