Ledamoter

Carl Mikael Gunne


f. 20.9.1893   d. 3.5.1979

Fil. lic., jur. kand., konstnär.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.10.1957 (nr 196)


Bibliografiska uppgifter

SMoK, Svenskt konstnärslexikon.

Nekr. av H. Cornell i SvD 7/5 1979.

Porträttmatr. 1, s. 139.