Ledamoter

Hans Harald Stale


f. 1.7.1893   d. 30.1.1985

Fil. dr, folkhögskollärare; hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.3.1957 (nr 195)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i DN 7/2 1985.

Porträttmatr. 1, s. 139.