Ledamoter

Folke Högberg


f. 20.3.1884   d. 8.6.1972

Generallöjtnant; konst- och arkitekturhistorisk författare, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.2.1957 (nr 194)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

G. Berg, Minnesord i Saga och sed, 1972, s. 7–8;
R. Lundberg, Minnesord i KrVAs handlingar och tidskrift 176 (1972, s. 179–180).

Nekr. av R. Åkerman i SvD 13/6 1972.

Porträttmatr. 1, s. 139.