Ledamoter

Gustaf Wilhelm Israel Jonzon


f. 10.7.1885   d. 22.12.1976

Rektor vid Forsa folkhögskola; fil. hedersdr, kulturhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1956 (nr 193)


Bibliografiska uppgifter

Svensk folkskole-matrikel 1916 (1916).

B. Jonsson, Till minnet av rektor I. J. (Hälsingerunor 1993, s. 72–83);
P. H. Lindh, Till minnet av I. J. (Hälsingerunor 1977, s. 225–227).

Nekr. av D. Strömbäck i SvD 28/12 1976.

Porträttmatr. 1, s. 139.