Ledamoter

Eiler Otto Græbe


f. 23.7.1892   d. 5.1.1977

Domkyrkoarkitekt i Lund, teol. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1956 (nr 192)


Bibliografiska uppgifter


Svenska teknologföreningen 1861–1936. Biografier 2 (1937).

K. Bjurklint, Med noggrannhet och omsorg: Svante Thulins schablonmålningar i Lunds domkyrka 1880–1959 (Ale 1996:4, s. 17–28);
C-A. Acking, E. G. som [jag] minns honom (Arkitektur 77, 1977: 2, s. 27–28);
—, [nekr.] i VSLÅ 1978, s. 84–88.

Nekr. av S. Söderholm i DN 9/1 1977.

Porträttmatr. 1, s. 139.