Ledamoter

Gustav Waldemar Åhlén


f. 21.7.1894   d. 18.12.1982

Musikdirektör, organist, tonsättare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.1.1956 (nr 191)


Bibliografiska uppgifter

SMoK, Sohlmans musiklexikon.

Svenska kyrkomusici (1944);
H. Nordmark, Minnesord i K. Musikaliska akademiens årsskrift 1983, s. 10–11;
U. Oldæus, W. Å.: tonsättaren till ’Sommarpsalm’ (Kyrkomusikernas tidning 1998, 64:13, s. 6–8).

Nekr. av A. Bondemann i SvD 21/12 1982.

Porträttmatr. 1, s. 139.