Ledamoter

Nils Henry Paul Weman


f. 19.8.1897   d. 9.5.1992

Domkyrkoorganist i Uppsala, teol. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.1.1956 (nr 190)


Bibliografiska uppgifter

B. Forsberg, H. W. till minne (Orgelforum 1992, 14:2, s. 27–30).

Porträttmatr. 1, s. 138.