Ledamoter

Arthur Olof Bernhard Bygdén


f. 24.3.1881   d. 4.5.1967

Fil. dr, kemist; donator.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1955 (nr 189)


Bibliografiska uppgifter

SMoK. 

N. Sundius, In memoriam – A. B. 24/3 1881-4/5 1967 (Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, band 90, 1968, s. 143–145).


Porträttmatr. 1, s. 138.