Ledamoter

Petrus Norberg


f. 28.11.1875   d. 10.12.1960

Överlärare i Avesta, senare informator för Axel Axelsson Johnsons barn, brukshistoriker, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 31.8.1954 (nr 187)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart.). Svensk folkskole-matrikel 1910 (1910).

Nekr. av W. Carlgren [d.ä.] i HT 81 (1961), s. 66–67.

Porträttmatr. 1, s. 138.