Ledamoter

Josef Natanael Hedin


f. 19.3.1880   d. 15.1.1969

Köpman, kulturhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1954 (nr 186)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. av N. Afzelius i SvD 17/1 1969.

Porträttmatr. 1, s. 138.