Ledamoter

Bo Eric Ingelmark


f. 24.9.1913   d. 25.7.1972

Professor i anatomi vid Göteborgs universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1954 (nr 184)


Bibliografiska uppgifter

SBL, Svensk läkarmatrikel 1970 (1971), UUM 1937–1950 (1953).

H. Frisk, Minnestal i Göteborgs KVVS 1973 (1973), s. 61–67.

Nekr. av L. Werkö i DN 1/8 1972.

Porträttmatr. 1, s. 137.