Ledamoter

Patrik Georg Fabian de Laval


f. 16.4.1883   d. 10.3.1970

F.d. överstelöjtnant; myntsamlare, grundare av Samfundet Kungl. Myntkabinettets vänner.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1953 (nr 182)


Bibliografiska uppgifter

J-O. Björk, G. d. L., några anteckningar (Svensk numismatisk tidskrift, 2008:8, s. 180–186);
N. L. Rasmusson, G. d. L in memoriam (Fornvännen 1970, s. 279–280).


Porträttmatr. 1, s. 137.