Ledamoter

Ingeborg Ericsdotter Wilcke-Lindqvist


f. 25.3.1891   d. 24.2.1974

Fil. lic., konsthistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1953 (nr 181)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i Uppland 1975, s. 145 f.

Porträttmatr. 1, s. 137.