Ledamoter

Edvard Alfred Jansson


f. 11.11.1878   d. 11.9.1970

Grosshandlare, bruks-, kultur- och personhistoriker, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.3.1952 (nr 180)


Bibliografiska uppgifter

O. Ahl, [nekr.], Stockholms borgargilles årsbok 1986 (61), s. 22–30 (med bibliografi 1930–1965, s. 28–30).

Porträttmatr. 1, s. 137.