Ledamoter

Eric Gunnar Hellström


f. 13.7.1887   d. 12.12.1980

Arkivarie, personhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.3.1952 (nr 179)


Bibliografiska uppgifter

G. H., Några minnen från Stockholms stads arkiv på 1910-talet (Studier och handlingar rörande Stockholms historia, 7, red. P. Mark, 1994, s. 155–168).

G. Thimon, nekr. i SvD 17/12 1980. Nekr. i DN 18/12 1980.

Porträttmatr. 1, s. 137.