Ledamoter

Gunnar Ekström


f. 16.2.1893   d. 3.1.1990

Teol. dr, domkyrkosyssloman i Västerås; herdaminnesförfattare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.3.1952 (nr 178)


Bibliografiska uppgifter

Notis i DN 8/1 1990.

Porträttmatr. 1, s. 136.