Ledamoter

Einar Valdemar Tobias Magnusson


f. 5.11.1891   d. 28.4.1977

Tandläkare; lokalhistorisk och genealogisk författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.2.1952 (nr 177)


Bibliografiska uppgifter

G. von Euler, E. M. (Falbygden, 31, 1977).


Porträttmatr. 1, s. 136.