Ledamoter

Sigurd Emanuel Hofrén

(Manne)


f. 6.9.1895   d. 8.4.1975

Fil. dr, landsantikvarie i Kalmar län, konst- och kulturhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1951 (nr 175)


Bibliografiska uppgifter

B. von Zweigbergk, M. H:s tryckta skrifter under femtio år: en bibliografi upprättad till 70-årsdagen (1966);
—, M. H:s tryckta skrifter åren 1966–1975 (Kalmar län 62, 1977, s. 117–122).

G. Forsberg Warringer, M. H.: ett personligt porträtt (Sancte Christophers gilles chroenica 1995, 38, s. 6–29);
S. Wilén, Kulturens förkämpe (B. Andersson m. fl., Alla tiders Kalmar, 1993, s. 76–78).

Nekr. av K. G. Pettersson i DN 18/4 1975.

Porträttmatr. 1, s. 136.