Ledamoter

Carl Einar Dörring


f. 15.6.1884   d. 1.2.1971

Borgmästare i Kristianstad.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.6.1951 (nr 174)


Bibliografiska uppgifter

Porträttmatr. 1, s. 136.