Ledamoter

Nils Gustaf Näsström


f. 2.1.1899   d. 30.5.1979

Fil. kand., konstkritiker och kulturjournalist, chefredaktör för Stockholms-Tidningen, kulturhistorisk författare, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.11.1950 (nr 173)


Bibliografiska uppgifter

SBL.

A. Helldén, ’Att tänka med ögonen’: om G. N:s historieskrivning och historiepedagogik (Kronos, 1988:2, s. 66–70).

Porträttmatr. 1, s. 136.