Ledamoter

Anders Gotthard Johansson


f. 8.5.1891   d. 2.2.1968

Fil. kand., konsthistoriker, konst- och litteraturkritiker, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.11.1950 (nr 172)


Bibliografiska uppgifter

SBL.

Porträttmatr. 1, s. 135.