Ledamoter

Frans Gunnar Bengtsson


f. 4.10.1894   d. 19.12.1954

Fil. lic., författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1950 (nr 171)


Bibliografiska uppgifter

Hans bibliotek och en del papper i Gullspångs kommunbibliotek.

SMoK.

I. Harrie, Legenden om Bengtsson (1971).

Frans G. Bengtsson-studier 1–12 (utg. av Frans G. Bengtsson-sällskapet 1989–2009).

Porträttmatr. 1, s. 135.