Ledamoter

Poul Helge Enger


f. 2.7.1887   d. 15.6.1958

Överstelöjtnant (Fortifikationen), krigshistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.5.1949 (nr 170)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Krigsarkivet.

Porträttmatr. 1, s. 135.