Ledamoter

Percy Ivar Elfstrand


f. 20.10.1891   d. 5.12.1983

Bibliotekarie vid Kungl. biblioteket; bibliograf, lokalhistorisk författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.6.1948 (nr 169)


Bibliografiska uppgifter

Förteckning över P. E:s tryckta skrifter, upprättad till 50-årsdagen den 20 okt. 1941 (1941).

H. Bohrn, [nekr.] i NTBB 1984, 71, s. 94–95.

Porträttmatr. 1, s. 135.