Ledamoter

Einar Viktor Erici


f. 31.1.1885   d. 10.11.1965

Med. lic., leg. läkare; orgelforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.12.1947 (nr 167)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. av N. Antoni i SvD 12/11 1965.

Porträttmatr. 1, s. 135.