Ledamoter

Otto Bertil Ekberg


f. 6.7.1886   d. 16.5.1965

Ryttmästare i reserven, domänintendent i Skaraborgs län, godsägare (Dagsnäs).


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.4.1947 (nr 166)


Bibliografiska uppgifter

Hans arkiv i Landsarkivet i Göteborg.


Porträttmatr. 1, s. 135.