Ledamoter

Erik Karl Fabian Bæhrendtz


f. 30.4.1885   d. 30.3.1973

Häradsskrivare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.2.1947 (nr 165)


Bibliografiska uppgifter


Porträttmatr. 1, s. 134.