Ledamoter

Herman Wilhelm Mattias Åmark

(Mats)


f. 24.2.1882   d. 2.1.1973

Teol. dr, domkyrkosyssloman i Uppsala.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.3.1944 (nr 164)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

Nekr. av S. Hellsten i SvD 10/1 1973.

Porträttmatr. 1, s. 134.