Ledamoter

Pehr Gunnar Vejde


f. 19.9.1885   d. 2.2.1966

Folkskollärare, fil. hedersdr, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.3.1944 (nr 163)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

O. Larsson, P. G. V. – en man att minnas (Memoria [19]87: apr, 1987);
—, Vem var egentligen P. G. Vejde? (Högtalaren: aktuellt från Växjö universitet, 2000:7, s. 14–15).

Porträttmatr. 1, s. 134.