Ledamoter

Eric Carl Gustaf Bloomfield von Rosen


f. 2.6.1879   d. 25.4.1948

Greve, godsägare, forskningsresande och etnograf.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.3.1944 (nr 162)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.

SBL, SMoK.

C. Forsstrand, Mina herrgårdsminnen (1928, s. 164–179);
R. E. Fries, E. v. R. vid 50-årsdagen (Ord och bild, 38, 1929, s. 323–331).

Porträttmatr. 1, s. 134.