Ledamoter

Sven Agnar Hilding Svensson


f. 6.5.1890   d. 11.1.1946

Överlärare (Falköping); fornminnes- och hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.11.1943 (nr 161)


Bibliografiska uppgifter

Saml:ar i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg och i Varbergs museum.

K. Gustavsson, [nekr.] i Svensk lärartidning 1946, s. 90.

Porträttmatr. 1, s. 134.