Ledamoter

Göran Edvard Henning Posse


f. 7.11.1868   d. 20.6.1951

Greve, överste, kammarherre, slutl. kabinettskammarherre.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.11.1943 (nr 160)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i UUB.

SBL (i släktart).

N. Sundquist, [nekr.] i Uppland 1951, s. 51 ff.

Porträttmatr. 1, s. 134.