Ledamoter

Gösta Theodor Ehrnberg


f. 26.5.1895   d. 1.5.1981

Verkst. direktör i a.-b. Ehrnberg & Sons läderfabrik, Simrishamn; kulturhistoriker, donator.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.10.1942 (nr 159)


Bibliografiska uppgifter

G. Åberg, G. E. i VSLÅ 1982, s. 143–145.

Porträttmatr. 1, s. 133.