Ledamoter

Johan Paul Boberg


f. 14.8.1884   d. 20.2.1947

Arkitekt i Växjö.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.10.1942 (nr 158)


Bibliografiska uppgifter

T. Lissing, P. B: Arkitekt och kulturperson (2009).

Porträttmatr. 1, s. 133.