Ledamoter

Otto Bernt Santesson


f. 12.12.1874   d. 10.1.1950

Lektor i geografi vid folkskoleseminariet i Uppsala, föreståndare vid Vårdsätra naturpark; arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1941 (nr 157)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart.), SMoK.

E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908–1909 (1909, s. 593).

Porträttmatr. 1, s. 133.