Ledamoter

Gustaf Arthur Nordén


f. 22.12.1891   d. 3.10.1965

Fil. dr, läroverksadjunkt i Stockholm, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.5.1941 (nr 156)


Bibliografiska uppgifter

SBL.

Porträttmatr. 1, s. 133.