Ledamoter

Carl Gustaf Björkander


f. 6.6.1884   d. 26.8.1956

Brittisk vicekonsul i Visby, grosshandlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.5.1941 (nr 155)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i SvD 27 aug 1956.

Porträttmatr. 1, s. 133.