Ledamoter

Oskar Linus Lidén


f. 8.12.1870   d. 22.3.1957

Fil. dr, folkskoleinspektör, fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.12.1940 (nr 154)


Bibliografiska uppgifter

O. L., Bland prästman och skolfolk: Bilder från mitt småländska arbetsfält (1947).

Porträttmatr. 1, s. 133.