Ledamoter

Klas Herman Killander


f. 9.8.1878   d. 22.10.1964

Agronom, förvaltare vid Skokloster.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 27.8.1940 (nr 153)


Bibliografiska uppgifter

Handlingar i Killanderska släktarkivet, UUB.


Porträttmatr. 1, s. 132.