Ledamoter
Staffan rosen

Staffan Rosén


f. 9.7.1944

Vice ordenskansler tillika sekreterare vid Kungl. Maj:ts Orden, professor i Koreas språk och kultur vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.10.1994 (nr 435)